ABOUT

								

เกี่ยวกับเรา

Lannaway (ล้านนาเวย์) ลมหายใจแห่งวิถีชีวิตชาวล้านนา คือศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีอันดีงาม ที่มีมาแต่ช้านาน อาทิเช่น ภาษาล้านนา(คำเมือง) การแต่งกายพื้นเมือง เครื่องประดับตกแต่ง การฟ้อนรำล้านนา สิ่งสัการะบูชา ดนตรีไทยล้านนา สำรับอาหารท้องถิ่น บ้านเรือนทรงไทยล้านนา ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง บ้านเรือนรวมไปถึงประเพณีล้านนาต่างๆ
ปัจจุบันการเดินทางของเวลา ผนวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทำให้ไม่เฉพาะแต่ชาวล้านนาที่ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ ยังได้มีการเผยแพร่ไปยังทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับ ของทุกคนว่า ศิลปะวัฒนธรรม เหล่านี้มีตนตัวจริงและมีคุณค่ายิ่ง "ล้านนาเวย์" จึงได้ถือกำเนิดมาเพื่อร่วมสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนาให้ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
หากต้องการชมสินค้า สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่นี่  www.lannaway.com หรือ http://lannaway.webiz.co.th/ และ www.lannawaypro.com หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ให้บริการกับท่านทุกคนค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ล้านนาเวย์

หมวดสินค้า
Lannaway Work Gallery

ตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Free counters!

    Lannaway (ล้านนาเวย์)
Copyright © 2011 Lannaway Chiangmai Thailand
powered by info@lannaway.com

โหลดหน้านี้ใช้เวลา : 0.0389 seconds [sitemap]