Guarantee

								

การรับประกันสินค้า ผลิตภัณฑ์โคมไฟหัตถกรรมล้านนา มีนโยบายรับประกันสินค้าทุกชิ้น ภายใต้การใช้งานตามปกติ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า หากสินค้ามีข้อบกพร่องอันมาจากการผลิต ทางเราจะขอรับเคลม สินค้านั้น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 1. สินค้าที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการขนส่ง 2. สินค้าที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติของลูกค้า 3. ทางเรามีความยินดีที่จะรับเคลมสินค้าในประกันทุกชิ้น และการรับประกัน จะไม่ครอบคลุมความเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท หรือความพลาดพลั้งจากการติดตั้ง 4. ในการส่งสินค้ามาเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งขาไป และขากลับ และทางเราพร้อมที่จะดำเนินการซ่อมแซน และส่งคืนให้กับทางลูกค้าโดยเร็วที่สุด 5. ในการขอเคลมสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับประกันสินค้า แนบมาพร้อมกับสินค้าที่ชำรุด แล้วส่งมาที่ "ก๋องคำดีไซน์" 269/52 หมู่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ขั้นตอนการเคลมสินค้า 1. ลูกค้าแจ้งสินค้าชำรุดมาได้ทาง โทรศัพท์ 089-9557939, 083-4721142 หรือ 053-011944 หรือทางอีเมล์ info@lannaway.com 2. ถ่ายภาพสินค้าแล้วแนบไฟล์มาทาง E-mail : info@lannaway.com 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะทำการตรวจสอบรับเรื่อง และดำเนินการเคลมให้เร็วที่สุด

หมวดสินค้า
Lannaway Work Gallery

ตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Free counters!

    Lannaway (ล้านนาเวย์)
Copyright © 2011 Lannaway Chiangmai Thailand
powered by info@lannaway.com

โหลดหน้านี้ใช้เวลา : 0.0121 seconds [sitemap]