ลายกระดาษสา

								

ลายกระดาษสา เป็นตัวอย่างแบบลายกระดาษสาที่ใช้ติด โคมไฟกระดาษสา สามารถสั่งผลิตได้ตามแบบ สั่งตั้งแต่ 50 แผ่นขึ้นไป แผ่นละ 35 บาท ขนาดประมาณ  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm กระดาษสาแผ่นหนึ่งใช้ทำโคมไฟกระดาษสาได้ประมาณ 4 ชิ้น เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำกระดาษสาไปติดโครงโคมไฟเองค่ะ ระยะเวลาในการสั่งผลิตอย่างเร็วที่สุด 1-2 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับคิวการสั่งผลิตของลูกค้าอีกทีค่ะ และสำหรับที่ลูกค้าที่ต้องการเฉพาะ โครงโคมไฟ ต้องสั่งผลิตตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไป ในราคา 105 บาทต่อชิ้น ซึ่งจะรวมน๊อตและ อุปกรณ์ไฟขั้วมาตรฐาน E-12 สามารถสั่งผลิตแบบกระดาษสาติดโคมไฟ ดังต่อไปนี้

รหัสสินค้า : A1 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ : กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A7 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ : กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น รหัสสินค้า : A10 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A11 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ : กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A12 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น รหัสสินค้า : A14 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A15 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ : กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A16 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A18 สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A19
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A20
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A21
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A24
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A25
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A26
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A27
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A28
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A29
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A30

สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น

รหัสสินค้า : A31
สี : สีขาว, สีขาวครีม, สีแดง, สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม, สีดำ, สีชมพู, สีฟ้า, สีส้ม, สีเหลือง
ขนาดประมาณ :  กว้าง 56 cm x ยาว 80 cm
จำนวนขั้นต่ำ : 50 ชิ้นขึ้นไป
ราคา : 35 บาท/ชิ้น
สินค้าล้านนามากมายราคาย่อมเยาว์ให้เลือกสรรค์ กับที่นี่ "ล้านนาเวย์" www.lannaway.com, www.lannawaypro.com, www.lannaway.webiz.co.th

หมวดสินค้า
Lannaway Work Gallery

ตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Free counters!

    Lannaway (ล้านนาเวย์)
Copyright © 2011 Lannaway Chiangmai Thailand
powered by info@lannaway.com

โหลดหน้านี้ใช้เวลา : 0.0276 seconds [sitemap]