วัดใหม่หมอกจ๋าม

								

วัดใหม่หมอกจ๋าม

บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นหมู่บ้านที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินถึง 5 ครั้ง ภายใน 5 ปี ติดต่อกัน  บ้านใหม่หมอกจ๋ามปัจจุบันนี้ เดิมเป็น เมืองเก่าได้ชื่อว่า “เมืองหมอกจ๋าม” ซึ่งแปลว่า “เวียงดอกจำปา” หรือจำปี ในสมัย พระเจ้าพรหม ปรากฏว่ามีทรากปรักหักพัง และ ลักษณะ ของนคร เมืองเก่าๆ ให้เห็นอยู่ เมื่อปี พ . ศ . 2330 พม่าได้ยกกองทัพ มา ปราบปรามหัวเมืองไทลื้อ ไทเขิน และ ในแว่น แคว้น ล้านนา โดยมี จ่อข่องหน่อรธา คุมพล มีมีจำนวน 5,000 คน ลงมาตืเมืองฝาง ซึ่งอยู่ตอนเหนือ เมือง เชียงใหม่ ดังนั้น ในคราวเดียวกัน เวียงหมอกจ๋ามก็ได้ถูกโจมตี จนสิ้นสภาพเดิมไปต่อมาพม่าได้ยกพล เข้าตีเมืองป่าซาง และนครลำปางได้เข้าตีหลายครั้งแต่ตีเมืองไม่แตกจึงตั้งค่ายล้อมไว้ ครั้งนั้นความได้ทราบของ สมเด็จพระพุธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดให้ กรม พระราชวังบวรฯ ยกกองทัพหลวง มีจำนวนคน 60,000 ขึ้นไป ช่วยเมืองนครลำปาง และ เมืองป่าซาง ฝ่ายพระเจ้ากาวีละ เห็นกองทัพหลวงยกมาช่วย ก็ยกออกตี พม่าจนได้ ชัย ชนะ ต่อมาอาณาเขตในแคว้นล้านนาก็อยู่ในความปกครองของไทยทั้งหมด และ อยู่กัน เป็นสุขด้วยดีตลอดมา

เวียงหมอกจ๋าม ในสมัยนั้นมีชนชาติไต อาศัยอยู่เป็นส่วนมาก ตลอดจนในปัจจุบัน ใน อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอ เชียงราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอเมือง เชียงใหม่ มี ชาวไตอาศัยอยู่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตากที่อำเภอแม่สอด ในจังหวัด เชียงราย ในอำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน ในจังหวัดแพร่อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย จังหวัด จันท บุรีอำเภอเมือง และอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็มีชาวไตอาศัยอยู่มาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงษานุวงษ์ ทรงมี พระราชปฏิสันถาร กับ พระสงฆ์ไต ณ . วัดหมอกจ๋าม ต . ท่าตอน อ . แม่อาย จ . เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

วัดหมอกจ๋ามถือเป็นวัดที่มีศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแบบผสมผสาน เข้ากันจนกลายเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว และผู้คนต่าง พากันมาเยี่ยมชม เก็บภาพบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา วิวสายน้ำกก แห่งวิถีชีวิตชาวแม่อาย

โคมไฟที่นิยมใช้ในการตกแต่งวัดคือ "โคมเงี้ยว" หรือโคมแปดเหลี่ยม และใช้ในการบูชา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้านที่นี่

สินค้าล้านนามากมายราคาย่อมเยาว์ให้เลือกสรรค์ กับที่นี่ "ล้านนาเวย์" www.lannaway.com, www.lannawaypro.com, www.lannaway.webiz.co.th

หมวดสินค้า
Lannaway Work Gallery

ตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Free counters!

    Lannaway (ล้านนาเวย์)
Copyright © 2011 Lannaway Chiangmai Thailand
powered by info@lannaway.com

โหลดหน้านี้ใช้เวลา : 0.0332 seconds [sitemap]