โคมล้านนาและประเพณีล้านนา

								

โคมล้านนาและประเพณีล้านนา

ประเพณีเดือนยี่ หรือบางที่เรียกว่า "เดือนยี่เป็ง" นับเป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาไทย ประชาชนนับถือปฏิบัติกันมา แต่พุทธศตวรรษที่ 14 สมัยอาณาจักรหริภุญชัย ได้มีประเพณีเดือนยี่ และทำพิธีลอยโขมดแล้ว (ลอยกระทง) ในตำนานเมืองลำพูนกล่าวว่า ชาวเมืองหริภุญชัยได้อพยพ หนีอหิวาตกโรคไปอยู่ ณ เมืองหงสาวดี ซึ่งมีเชื้อสายมอญ ด้วยกันเป็นเวลาหลายปี เมื่อโรคร้ายสงบแล้ว ชาวเมืองลำพูนบางคนก็ย้ายกลับบ้านเมืองของตน บางคนก็แต่งงาน มีครอบครัว เมื่อถึงเดือนยี่เป็งมาถึง ชาวเมืองลำพูนคิดถึงญาติที่อยู่ ณ หงสาวดี ก็จะนำวัตถุใส่แพไหลล่องไปตาม แม่น้ำกวง แม่พา แม่ปิง โดยคิดว่าสิ่งของเหล่านั้นจะล่องลอยไปถึงญาติที่อยู่เมืองหงสาวดี จึงเป็นต้นกำเนิดของการลอย โขมด พอเริ่มขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่ ทุกวัดวาอารามในภาคเหนือจะจัดเตรียมสถานที่ปัดกวาดวิหาร ศาลาให้สะอาดงดงาม แล้วเตรียม ทำราชวัตรรอบวิหาร หรือศาลา และประตูป่าหน้าทางเข้าวัด หรือหน้าวิหาร ทำโคมค้าง โคมแขวน โคมหูกระต่าย โคมรังมดส้ม โคมรูปต่างๆ บางรายทำเป็นรูปเครื่องบิน ทำโคมผัด หรือโคมเวียน โคมลอย โคมลมพิบูลย์รักษ์ ข้อมูลเกี่ยวกับโคมในพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดอุดรธานี โคมลมมีลักษณะคล้ายถุงลม ทำด้วยกระดาษบางๆ ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยใช้อากาศร้อนจากควันที่ใส่เข้าไปพยุงโคมขึ้น มีขนาดประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร ถึง 125 ลูกบาศก์เมตร ส่วนโคมไฟใช้ขี้ไต่จุดไฟ ใส่ภาชนะ แขวนไว้ใต้โคมเพื่อให้เกิดอากาศร้อนพยุงตัวโคมให้ลอยขึ้น โดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่าโคมลม ทั้งโคมลม และโคมไฟสามารถลอยขึ้นไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดที่ปล่อย บางลูกลอยอยู่ได้หลายวัน แต่เดิมชาวบ้าน ถิ่นนี้นิยมเล่นโคมไฟมากกว่าโคมลม เนื่องจากโคมลมมีขนาดใหญ่สร้างยาก การปล่อยโคมลมมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าโคมไฟ ผู้มีบทบาทสำคัญให้ชาวพิบูลย์หันมาเล่นโคมลมมากกว่าโคมไฟเป็นพระภิกษุซึ่งราษฎรเลื่อมใส ศรัธทาอย่างมาก นามว่า "หลวงปู่พิบูลย์" การอนุรักษ์โคมกระดาษสา โคมกระดาษสา เป็นงานที่มีความบอบบาง ประกอบกับวัสดุ และวัตถุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานนั้น เป็นวัสดุไม่คงทนถาวร ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ดังจะเห็นได้ว่า สภาพของโคมกระดาษที่พบในช่วงเทศกาลยี่เป็ง จะอยู่ในสภาพที่สวยงาม แต่หากโคม กระดาษนั้นได้ผ่านระยะเวลา 2-3 เดือน จะพบว่าสภาพของงานโคมกระดาษที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นนั้นถูกการแปรโดยสภาพอากาศ เกิดการชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมแซม เนื่องจากได้ผ่านช่วงเวลาอันเป็นเทศกาลที่ประชาชนต่างก็คิดว่า เลยช่วงเทศกาลประ จำปี ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสนใจดูแล การได้มีการจัดการส่งเสริมการอนุรักษ์ให้มีการจัดทำโคมกระดาษ ประกวดแข่งขั้นกันขึ้น ถือเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิม เอาไว้มิให้สูญหายไป
สินค้าล้านนามากมายราคาย่อมเยาว์ให้เลือกสรรค์ กับที่นี่ "ล้านนาเวย์"
www.lannaway.com, www.lannawaypro.com, www.lannaway.webiz.co.th

หมวดสินค้า
Lannaway Work Gallery

ตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Free counters!

    Lannaway (ล้านนาเวย์)
Copyright © 2011 Lannaway Chiangmai Thailand
powered by info@lannaway.com

โหลดหน้านี้ใช้เวลา : 0.0468 seconds [sitemap]